MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- taraflar

işbu mesafeli satış sözleşme (“sözleşme”) madde 6’da bilgileri yer alan (“alıcı”) ile madde 4’te bilgileri yer

alan (“hizmet sağlayıcı”) ve madde 5’te bilgileri yer alan (“satıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2- konu

sözleşme’nin konusu, satıcının, alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun, mesafeli sözleşmeler yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3- sözleşme’nin kurulması

3.1- alıcı sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile kabul eder.

3.2- satıcı ve alıcı, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

4- hizmet sağlayıcı bilgileri

unvanı: EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ

adresi: ATAŞEHİR BULVARI ATA BLOKLARI ATA 3-3 BLOK KAT:7 DAİRE:67 ATAŞEHİR İSTANBUL

tel:  553 814 94 99

e-posta: info@eksonfarma.com 5- satıcı bilgileri

unvanı: ATAŞEHİR BULVARI ATA BLOKLARI ATA 3-3 BLOK KAT:7 DAİRE:67 ATAŞEHİR İSTANBUL

tel:  0216 414 94 99 – 0553 814 94 99

e-posta: info@eksonfarma.com

6- alıcı bilgileri

ad soyad:

tel:

e-posta:

7- sözleşme konusu ürün bilgileri

malın / ürünün / hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir:

cayma bildiriminin yapılacağı;

unvanı:  EKSON FARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ

ATAŞEHİR BULVARI ATA BLOKLARI ATA 3-3 BLOK KAT:7 D:67  tel: 0216 494 94 99-0553 814 94 99

e-posta: info@eksonfarma.com

e-posta: info@eksonfarma.com

ürün teslimat süreleri

Satın alınan ürünlerin teslimatı, sipariş oluşturma aşamasında seçtiğiniz tarih ve  saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. teslimatınız, sipariş aşamasında tarafınıza gösterilen tahmini zaman aralığında gerçekleşmektedir.

8- genel hükümler

8.1- alıcı, madde 7’de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2- sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu sözleşmeyi feshedebilir. sözleşme’nin feshi durumunda, satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

8.3- sözleşme konusu ürün, alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

8.4- satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı, sözleşme ’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

8.5- sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.6- satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde alıcı’ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. bu durumda satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde alıcı’ya iade eder.

8.7- satıcı, malın alıcı ya da alıcı’nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

8.8- alıcı’nın satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

8.9- satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; satıcı, alıcı’nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde işbu sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.

8.10- sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir.

9 cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

9.1- mesafeli sözleşmeler yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde de belirtildiği üzere kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. yenilebilir çiçek ve hediye (kişiye özel ürünler) ürünleri yönetmelik’in 15. maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca kişiye özel hazırlanıldığından müşterilerimizin cayma hakkı bulunmamaktadır. ayrıca yenilebilir çiçek ve hediye (kişiye özel ürünler) siparişleri müşterilerimize özel hazırlanıldığından sipariş verildikten ve ürünler hazırlık aşamasına geçildikten sonra müşterimizin siparişlerini iptal etme, değiştirme ve/veya cayma hakları bulunmamaktadır.

9.2- “kargoya verildi” statüsündeki siparişler kargo teslimat aşamasında iptal edilememektedir.

.

10- delil anlaşması ve yetkili mahkeme

10.1- bu sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. taraflar, sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde alıcı ve satıcı ’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetleri aşan durumlarda alıcı’nın ve satıcı ‘nın tüketici mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

10.2- parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

2020 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuru tutar bilgileri;

  1. 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  2. büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) türk lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) türk lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  3. büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  4. büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) türk lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) türk lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.

11 iptal ve iade koşulları

siparişiniz hazırlanmamış veya yola çıkmamışsa iptal edilebilir. aksi takdirde iptali mümkün değildir. adres ve teslimat zamanı değişiklikleri, teslim saatinden en az 3 saat önce bildirilmelidir. çiçeğinizin daha çabuk ve rahat teslimat yapılabilmesi için, sipariş formunda bulunan yerlerin eksiksiz ve tam doldurulması gerekmektedir. adres eksiklik ve yanlışlıklarının , teslimatın aksamasına sebep olacağı, unutulmamalıdır. mümkün olan tarif bilgilerinin belirtilmesi uygundur.

geri ödeme politikası
iptal edilen siparişlerinizin geri ödemesi, ödemeyi yapmış olduğunuz kanala bağlı olarak 1 ile 3 iş günü içerisinde ödemeyi yapmış olduğunuz banka hesap numarasına transfer edilir veya kredi kartınıza iadesi yapılır.